10 koraka osnivanja paušalnog obrta

6,3 min read1244 wordsPublished On: 8. kolovoza 2022.Tags: , , ,

Paušalni obrti su zbog jednostavnosti poslovanja i nižih troškova postali najzanimljiviji oblik poslovnog subjekta. Obrtnici paušalci plaćaju paušalni porez i prirez na osnovu ukupnih primitaka ostvarenih u poslovnoj godini. Osim toga, paušalni obrti, odnosno njihovi vlasnici imaju najmanja davanja za obveze doprinosa. No više o tome u drugim člancima, do tada, u nastavku donosimo 10 jednostavnih koraka osnivanja paušalnog obrta.

Odabir djelatnosti, sjedišta i naziva obrta

Ovisno o uslugama i proizvodima koje će vaš obrt nuditi potrebno je izabrati djelatnosti. Moguć je upis više od jedne djelatnosti, a ako planirate raširiti svoje poslovanje na usluge i proizvode iz više djelatnosti, možete ih upisati prilikom registracije kako bi izbjegli kasnije troškove i dodatnu administraciju. Djelatnosti koje upisujete moraju biti u skladu s NKD-om, a detaljna objašnjenja po djelatnostima možete pronaći ovdje. Važno je obratiti pažnju i na to da li se djelatnost koju planirate pokrenuti nalazi na popisu vezanih i povlaštenih obrta. Vezani obrti zahtijevaju odgovarajuću stručnu spremu ili položen majstorski ispit, dok je za povlaštene obrte potrebna povlastica. Više o vezanim i povlaštenim obrtima možete pronaći ovdje.

Planirate li registrirati neku vrstu prodaje roba i usluga, u nastavku pronađite nekoliko korisnih članaka vezano za djelatnosti trgovine:

Sjedište obrta je mjesto na kojem ćete obavljati djelatnost, no djelatnost možete obavljati i na više mjesta pa kod registracije možete sami odrediti jedno mjesto za sjedište. U slučaju da vam za obavljanje vaše djelatnosti nije potreban prostor, sjedište možete registrirati na mjesto prebivališta ili boravišta.

Naziv obrta birate sami, odnosno prvi dio naziva. Kod obrta se naziv sastoji od tri dijela, prvi dio je naziv koji sami odabirete, drugi dio opisuje tip obrta ovisno o tome čime ćete se baviti, a treći dio se odnosi na podatke o vlasniku. Na primjer: Projectus, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Ivan Ivanović. Naziv vašeg obrta je važan dio vašeg brenda pa u nastavku možete pronaći nekoliko vanjskih poveznica koje govore o toj temi:

Podnošenje prijave za osnivanje obrta

Podnošenje prijave za osnivanje novog obrta možete napraviti na četiri načina:

Svaki od navedenih online servisa nudi korisničke upute za registraciju obrta koje možete pronaći na navedenim poveznicama. U slučaju registracije u nadležnom upravnom tijelu, obrasce možete dobiti u njihovom uredu ili ih preuzeti ovdje. Dok za registraciju putem online servisa nije potrebno preuzimati obrasce nego se isti popunjavaju online.

Potrebnu dokumentaciju za registraciju obrta vidi ovdje:
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika putne isprave, prijava boravka u Republici Hrvatskoj ili preslika osobne iskaznice ako imaju trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj (za strance)
  • dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom
  • dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor
  • za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
  • za povlašetene obrte: povlasticu, odnosno dozvolu koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti

Izrada pečata

Pečat nije obavezan za otvaranje obrta, ali postoje situacije kada će vam pečat biti potreban u poslovanju, stoga se pečat preporuča. Sama izrada košta 150-200 kuna, a za izradu vam je potrebna kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar.

Pečat treba sadržavati naziv obrta, ime i prezime vlasnika i sjedište.

Otvaranje žiro računa

Žiro račun možete otvoriti u banci po vašem izboru, a za otvaranje računa potrebno vam je: Rješenje o upisu obrta, obrtnica, žig i osobna iskaznica.

Prijava u mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Nakon registracije obrta potrebno je napraviti prijavu o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P/eM-11P) i prijava o početku osiguranja M-1P/eM-1P. Prijavu je moguće napraviti fizički ili putem sustava e-Mirovinsko.

Prijava obrta Poreznoj upravi

Prijavu obrta u Poreznoj upravi dužni ste izvršiti u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti. Prijava se vrši u nadležnoj ispostavi prema prebivalištu obrtnika. Za prijavu je potrebno popuniti obrazac RPO koji možete preuzeti ovdje.

Komorski doprinos

Doprinos u paušalnoj svoti od 76,00 kuna mjesečno plaća se tromjesečno. Komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika, a popis uplatnih računa za komorski doprinos područnih ureda možete pronaći ovdje.

Obrti koji su otvoreni od 1.1.2021. godine oslobođeni su plaćanja komorskog doprinosa za prve dvije godine. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis obrtnika u Obrtni registar. Podatke za uplatu komorskog doprinosa možete pronaći ovdje.

Poslovne knjige

Paušalnim obrtima je vođenje poslovnih knjiga vrlo jednostavno. Jedina obveza kod paušalaca je voditi Knjigu prometa i PO-SD obrazac. U knjizi prometa se bilježe sve transakcije u gotovinskom i bezgotovinskom prometu i potrebno ju je voditi u pisanom ili elektronskom obliku. PO-SD obrazac se predaje Poreznoj upravi najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu. Ostali dokumenti koje je potrebno izraditi na početku poslovanja su:

  • Odluka o visini blagajničkog maksimuma kojom se određuje svota blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta
  • Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.

Porezi i doprinosi

Paušalni obrti imaju obvezu plaćanja godišnjeg paušalnog dohotka koji rješenjem određuje Porezna uprava. Također paušalci imaju obvezu plaćanja mjesečnih doprinosa, a koji se plaćaju do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Sve o paušalnom porezu na dohodak i mjesečnim doprinosima za 2022. godinu možete vidjeti ovdje.

Zaštita na radu

U slučaju da ste samozaposlena osoba, odnosno nemate zaposlenih, vaš obrt ne podliježe inspekcijskom nadzoru zaštite na radu. Ako imate zaposlene osobe, vježbenike ili naučnike, u tom slučaju podliježete inspekcijskom nadzoru zaštite na radu.

Edukacije 1 na 1

Kako pokrenuti paušalni obrt - online edukacija 1 na 1

Kroz 1 na 1 online edukaciju pripremamo vas za pokretanje paušalnog obrta. Na jednoj edukaciji saznajte sve važne informacije za osnivanje paušalnog obrta. Cijela edukacija provodi se individualno i online te smo posvećeni samo vašoj ideji i djelatnosti koju želite pokrenuti.

15€

Podijelite na društvenim mrežama